Het klassieke ideaal van een glad lichaam

Een glad haarloos lichaam is geen modegril van de laatste tijd. In het oude Egypte ging de vrouw al glad door het leven. De Griekse en later de Romeinse vrouw volgde dit voorbeeld. Het gaf haar schoonheid, jeugd en onschuld....

De oude Egyptenaren zagen een glad, haarloos (vrouwen)lichaam als een ideaal van schoonheid. De vrouw van de goddelijke Farao gaf daarin het voorbeeld en de Egyptische vrouw zorgde er dan ook voor dat er geen haartje op haar lichaam te vinden was. Harsen met een taaie emulsie op basis van olie en honing was gebruikelijk, het tegenwoordige 'sugaring'.

De Grieken namen dit gladde ideaal over wat blijkt uit de oude Griekse beelden. De gebeeldhouwde vrouwen zijn allemaal glad gepolijst en schaamhaar is niet te vinden. De Grieken vonden schaamhaar bij vrouwen lelijk en zeker in de hogere kringen werd dit haar dan ook verwijderd door de dames.

Ook de Romeinen hielden niet van schaamhaar: meisjes begonnen het al weg te halen zodra het eerste haartje begon te groeien. Zij trokken de haren uit met een pincet, de 'volsella' genaamd. Er was zelfs al een ontharingscrème bekend, de 'philothrum of dropax', de voorloper van onze huidige ontharingscrèmes! Harsen deden zij ook: met pek of hars.

In alle landen van het Midden-Oosten epileren de vrouwen uit hygiënische overwegingen hun venusheuvel en schaamlippen. Met de verspreiding van de leer van de islam verspreidde zich ook dit gebruik naar vele andere landen: India, Pakistan, Turkije, Iran en veel streken in Afrika.
Later brachten de uit het Heilig Land teruggekeerde kruisvaarders het gebruik van het verwijderen van het schaam- en okselhaar bij vrouwen naar onze streken. In de periode van 1200 tot 1600 lezen we hier regelmatig over. Ook op schilderijen uit die tijd zijn de vrouwen meestal gladgeschoren afgebeeld. In de Franse kastelen die in die tijd gebouwd werden bevond zich altijd een speciale epileerkamer, waarin de adelijke dames hun venusheuvel van haar ontdeden. Er gaat ook een verhaal dat een Italiaans meisje van lichte zeden een poosje werkeloos werd, doordat een slordige kapper in een van haar schaamlippen had gesneden!
In 1520 schreef Bassano de Zra: "De Turken beschouwen het als een zonde wanneer een vrouw haar op de geslachtsdelen heeft. Zodra een vrouw de haren op voelt komen, rept zij zich naar het badhuis om het in de speciale ontharingskamers te laten verwijderen.
Het ontharen raakte in onbruik toen Catharina de Medici, koningin van Frankrijk, haar hofdames verbood om nog langer hun schaamhaar te verwijderen. In de Viktoriaanse tijd raakte het ontharen helemaal in onbruik.

In de zestiger jaren werd het echter weer herontdekt en nu lijkt het erop dat iedere vrouw zich wel geheel of gedeeltelijk van haar lichaamshaar ontdoet. Oksels, benen, bikinilijn, horen tegenwoordig glad te zijn.
Ook de man wordt steeds gladder. De tijd dat een 'echte' man veel haar had ligt al weer enige tijd achter ons. Mogelijk door de 'unisex' gedachte? Of wordt de man tegenwoordig zijn vrouwelijke kant meer laten zien? Voor vele sportlieden is dit geen vraag: zij zijn al jaren glad. Heeft u ooit een harige bodybuilder gezien?

Bron: "De nieuwe trend: weg met het schaamhaar!" in Helios, een niet meer bestaand Nederlands naturistentijdschrift.
The history of depilation
The revival of the smooth, hairless body
If you would think that a smooth and hairless body is a fad, inspired by Philips, Gilette and other shaver manufacturers, you are wrong! The women in ancient Egypt already shaved. Greek women and later Roman women followed their example. It gave them beauty, youth and innocence.

The Egyptians
For women to depilate the hair on their bodies is certainly not a fad of recent years. The ancient Egyptians did this long before. A smooth and hairless body was the standard of beauty, youth and innocence for a woman in Egypt. All over Egypt the women had smooth and hairless bodies. Except for their heads. The wife of the divine Farao set the example and every Egyptian woman took care that there was not a single hair on her body. They used depilatory creams. "Waxing" with a sticky emulsion made of oil and honey, we now call it "sugaring", was also generally accepted. See the article about "sugaring" to make this depilatory cream yourself.

Smooth is young, youthfull, innocent
The Greek adopted this ideal of smoothness. The old Greek sculptures show us that. The sculptures of women are polished, shiny and all, and there is not any pubic hair at all, whereas the sculptures of men do show pubic hair!
In "Sexual life in ancient Greece", by the Dutch author Hans Licht, we read that the Greek thought women with pubic hair ugly and especially upper class ladies removed it. The Greek found a smooth and hairless body an example of beauty, youth and innocence. The Romans did not like pubic hair either: young girls began removing it as soon as the first hair appeared. They used tweezers, which they called the "volsella". They also had a kind of depilatory cream, the "philotrum" or "dropax", the forerunner of the current depilatory creams! Waxing was also a way of depilating; this was done with resin or pitch.

Public Baths
In 1520 Bassano de Zra wrote: "The Turks consider it sinful when a woman lets the hair on her private parts grow. As soon as a woman feels the hair is growing, she hurries to the public bath to have it removed or remove it herself." The public baths all had special rooms where the ladies could get rid of their hair. Nowadays the hamams, or public baths, have special rooms for the ladies to depilate. Hamams can be found in many towns in the Netherlands.

Out of fashion
The habit of depilating fell into disuse after Catherine de Medici, then queen of France, forbade her ladies in waiting to remove their pubic hair any longer. Depilation was not done any more during the days of Queen Victoria.

Revival
In the sixties smoothness was rediscovered, however, and today it looks as if every woman removes hair somewhere on her body. It is the fashion to have smooth armpits, legs, bikini lines. Philips, Gillette and other shaver manufacturers are doing good business.

And men shave too!
Even men are getting smoother and smoother. The days are over that a "real" man was a hairy man. Perhaps inspired by the idea of unisex? Or are men allowed to develop their female side? Most athletes know the answer: have you ever seen a hairy bodybuilder?

Courtesy of "Helios", a a former Dutch naturist magazine: "The new trend: away with pubic hair!"