Stacks Image 260
Stacks Image 261
Nikkala Stott is one of the most beautiful models in the world. She is perhaps THE most beautiful nude model.
Playboy photographer Paul Buceta is one the best photographers in the world. He is perhaps THE best nude photographer.

It made perfect sense to us then to put the two of them together in a beautiful setting to see if together they could make magic happen. We were thrilled to see the results.

On a quiet end of the day in March, by a cerulean pool somewhere in Las Vegas, Nikkala and Paul made some of the most spectacular nude photos we'd ever seen. Before they ever met it had long been our dream to bring the best talent to work for Body in Mind. And together, for us, and we hope for you, they made this simple location a pool of dreams...
Nikkala Stott is een van de mooiste modellen in de wereld. Misschien is zij wel HET mooiste model.
Playboy fotograaf Paul Buceta is een van de beste fotografen in de wereld. Misschien is hij wel DE beste fotograaf.

Wat is er meer voor de hand liggend dan die twee samen te brengen in een fraaie omgeving om eens te kijken of zij samen iets magisch kunnen laten gebeuren. We waren gespannen om het resultaat te zien.

Op een rustige dag in maart, bij een hemelsblauw zwembad ergens in Las Vegas, maakten Paul en Nikkala een serie spectaculaire foto's. Voordat zij elkaar ontmoetten hadden we er al lang over gedroomd om het beste talent te laten werken voor Body in Mind. En nu, samen, maakten zij voor ons, maar ook voor u hopen we, van deze eenvoudige plek een zwembad om van te dromen.....